Zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych na podstawie osobistych zainteresowań

Administrator

Administratorem danych osobowych jest PhiLabs S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000818458 NIP 1182201382 REGON 38472164, ul. Płochocińska 111/105, dalej zwany „Administratorem”.

Kategorie danych osobowych

Administrator będzie mógł gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe dotyczące Pani/Pana jako podmiotu danych:

 • dane kontaktowe (nazwisko, imię, tytuł, nazwa firmy, stanowisko, numer telefonu, e-mail, adres firmy, adres zamieszkania, nr rachunku bankowego, wiek dziecka/dzieci korzystających z urządzeń Administratora);
 • informacje o zainteresowaniu danej osoby lub podmiotu produktami Administratora, które zostały wyrażone:
  • za pośrednictwem formularza internetowego lub innego kanału komunikacji internetowej udostępnionej na stronie Administratora,
  • w wyniku przeprowadzonej rozmowy telefonicznej z pracownikiem Administratora,
  • w wyniku przesłania odpowiednich danych drogą pocztową lub bezpośrednio pozostawionej osobie reprezentującej Administratora.

Podstawa prawna przetwarzania

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b) c) i/lub f) RODO Wasze dane osobowe jako Administrator możemy przetwarzać w celu przekazywania informacji marketingowych za pomocą komunikacji elektronicznej (e-mailem lub komunikatory), listownie, telefonicznie.

Przedmiot przetwarzania

Przekazywane informacje mogą zawierać propozycji i oferty handlowe, biuletyny, zaproszenia konferencje lub inne wydarzenie branżowe, konsultacje, badania, pilotaże, szkolenia) w zakresie naszych produktów lub produktów partnerów biznesowych Administratora, jeśli nawiązana z nimi zostanie odpowiednia współpraca, przy czym nie oznacza to przekazania podmiotom trzecim danych osobowych. Wykorzystanie danych może mieć charakter zautomatyzowany lub też zindywidualizowany przez pracowników Administratora.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi księgowe, logistyczne, kurierzy, prawne, podmioty świadczące usługi IT oraz, w uzasadnionych przypadkach, dystrybutorzy produktów Administratora. Administrator może przekazywać dane w uzasadnionych przypadkach do właściwych organów państwowych. Bezpośredni odbiorcy danych osobowych nie znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („kraje trzecie”), przy czym podmioty wskazane w zdaniu pierwszym mogą korzystać z usług podmiotów znajdujących się w krajach trzecich. W takim przypadku Administrator podejmie stosowne kroku zabezpieczające dane osobowe na nie gorszym poziomie.

Okres przechowywania

Co do zasady dane będą wykorzystywane do czasu cofnięcia zgody, chyba że sami stwierdzimy, że działania marketingowe w danym zakresie są bezcelowe. Cofnięcie zgody nie oznacza automatycznego usunięcia danych osobowych, gdyż musimy je zachować do czasu wygaśnięcia potencjalnych roszczeń wobec Administratora lub też wynikać to może z odrębnych przepisów. W związku z tym będziemy je przechowywać w zakresie niezbędnych do realizacji obowiązków w tych obszarach. Maksymalny okres przechowywania danych to 10 lat.

Inne ważne informacje o prawach

Proszę pamiętać, że oświadczenie o zgodzie na przekazywanie treści marketingowych jest dobrowolne i może zostać wycofane. W takim przypadku należy wysłać odpowiedni wniosek na adres mailowy rodo@phibox.eu lub listownie na adres Administratora.

Prawa udzielającego zgody

W każdej chwili masz prawo do:

 • uzyskania informacje o samym fakcie przetwarzania i szczegółowe na temat przetwarzanych danych,
 • żądać usunięcia, ograniczenia lub korekty danych osobowych,
 • przeniesienia danych osobowych.

Jesteś uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wnieść skargę do organu ochrony danych.

Ta strona wykorzystuje do śledzenia Twojej obecności ciasteczka, które nie są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania, i potrzebuje na to Twojej zgody. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj naszą politykę prywatności.
Polityka prywatności