Phibox S.A. powstał dzięki doświadczeniu oraz pasji naukowców, inżynierów i fizjoterapeutów.

Zespół połączyła idea, aby stworzyć miejsce, w którym będzie można wykorzystać wiedzę i doświadczenie z kilku dyscyplin związanych z rehabilitacją dzieci i młodzieży. Dzięki temu możliwe stało się stworzenie nowoczesnego oprogramowania i urządzeń. Opracowane przez nas rozwiązania z jednej strony pomagają zadbać o prawidłowy rozwój fizyczny najmłodszych, dając im przy tym dużo radości, z drugiej zaś pozwalają fizjoterapeutom bardziej obiektywnie prowadzić diagnostykę i monitorowanie postępów terapii.

Misją Phibox S.A. jest stanie się silnym ośrodkiem badawczym w tym obszarze — między innymi poprzez indywidualny rozwój każdego z członków zespołu. Przekłada się to bezpośrednio na budowanie wartości dla Klientów.

Dowiedz się więcej

kontakt@phibox.eu | +48 509-273-974