Polityka prywatności

Serwis WWW

Strona www.phibox.eu nie przechowuje żadnych danych za wyjątkiem funkcjonalnych ciasteczek.

Informacje podawane w formularzu kontaktowym, są każdorazowo wysyłane poza serwis, do właściwych osób kontaktowych, z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia.

Serwis nie gromadzi i nie przechowuje jakichkolwiek informacji poza własną treścią.

RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest PHILABS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Płochocińska 111, 03-044 Warszawa, KRS 0000818458.

Inspektor Danych Osobowych nie został powołany. Przetwarzane dane osobowe przekazywane wyłącznie dobrowolnie, wykorzystywane są wyłącznie do oferowania produktów i usług po czym są usuwane.

PHILABS S.A. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do wykonania prac handlowych i przewidzianych przepisami prawa, w szczególności Ustawą o Rachunkowości i KSH.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

  • Nazwisko i imię
  • Nr telefonu
  • Adres e-mail

Dane osobowe nie są profilowane, udostępniane, odsprzedawane, ujawnianie jakimkolwiek podmiotom lub osobom trzecim. Osobie przekazującej dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

Osoba przekazująca dane ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania skargi i dochodzenia roszczeń.

Ta strona wykorzystuje do śledzenia Twojej obecności ciasteczka, które nie są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania, i potrzebuje na to Twojej zgody. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj naszą politykę prywatności.
Polityka prywatności