Serwis WWW

Strona phibox.eu nie przechowuje żadnych danych za wyjątkiem funkcjonalnych ciasteczek.
Informacje podawane w formularzu kontaktowym, są każdorazowo wysyłane poza serwis, do właściwych osób kontaktowych,
z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia.
Serwis nie gromadzi i nie przechowuje jakichkolwiek informacji poza własną treścią.

RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest PHIBOX S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Płochocińska 111, 03-044 Warszawa, KRS 0000818458.
Inspektor Danych Osobowych nie został powołany. Przetwarzane dane osobowe przekazywane wyłącznie dobrowolnie,
wykorzystywane są wyłącznie do oferowania produktów i usług po czym są usuwane.
PHIBOX S.A. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do wykonania prac handlowych i przewidzianych
przepisami prawa, w szczególności Ustawą o Rachunkowości i KSH.
Zakres przetwarzanych danych osobowych:
-Nazwisko i imię
-Nr telefonu
-Adres e-mail

Dane osobowe nie są profilowane, udostępniane, odsprzedawane, ujawnianie jakimkolwiek podmiotom lub osobom trzecim.
Osobie przekazującej dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.
Osoba przekazująca dane ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania skargi i dochodzenia roszczeń.

Dowiedz się więcej

kontakt@phibox.eu | +48 509-273-974