Dzieciństwo ma być piękne, ciekawe, pełne odkrywania. Każda chwila nudy jest chwilą straconą. Phibox tworzy rozwiązania, dzięki którym rehabilitacja, profilaktyka i rozwój stają się przygodą. Niestety, nie zawsze jest to możliwe, zwłaszcza w rehabilitacji dzieci. Postanowiliśmy to zmienić. Pomysł na projekt powstał w 2015 roku, jednak pierwsze lata to były setki godzin badań i rozmów twórców, aby być pewnym, że jego realizacja przyniesie zamierzone skutki. W 2019 roku zawiązana została spółka akcyjna, a pierwsza runda family & friends przeprowadzona została w pierwszej połowie 2020 roku. Pozwoliła ona nam na stworzenie algorytmów, przeprowadzenie testów razem z rodzicami i dziećmi oraz stworzenie pierwszych wersji samych gier.

Naszymi unikalnymi kompetencjami są:

 • doświadczenie w pracy z pacjentami,
 • znajomość technologii i doświadczenie w jej rozwoju,
 • umiejętność prowadzenia i finansowania projektu.

W samej zaś pracy stawiamy na szczerość, kreatywność, kulturę odpowiedzialności za powierzone zadania oraz wsparcie w rozwoju członków zespołu.

Efektem naszej pracy są produkty Phibox START! oraz Sensoric, które wprowadzamy na rynek na przełomie 2020/2021 roku.

W okresie rozwoju kolejnych produktów i badań planowana jest jedna, maksymalnie dwie nieduże transze, które mają zapewnić źródło finansowania rozwoju i komercjalizacji. Natomiast docelowo planowane jest IPO, którego celem będzie pozyskanie kapitału na ekspansję zagraniczną oraz rozpoczęcie prac nad kolejnymi urządzeniami.

Dziękujemy za zaufanie akcjonariuszom i wszystkim osobom, które wspierają nasz projekt.

Dane rejestrowe:

NazwaPHIBOX SPÓŁKA AKCYJNA
RejestrRejestr PrzedsiębiorcówWojewództwoMazowieckie
Numer KRS0000818458PowiatWARSZAWA
NIP1182201382GminaWARSZAWA
REGON38472164400000MiejscowośćWARSZAWA
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNAAdresUL. MASZEWSKA 31 /10
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców2019-12-11Kod pocztowy01-925

Zwyczajne Walne Zgromadzenie (5.10.2020) – informacja

Zarząd Spółki Phibox spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym na podstawie art. 398 w związku z art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Phibox S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Maszewska 31/10, 01-925 Warszawa, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000818458, którego odbycie ustala na dzień 5 października 2020 roku godz. 12.00 w Kancelarii Radców Prawnych Leszek Czarny Wojciech Budny i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Dąbrowskiego 46 lok. 1, 02-561 Warszawa,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego w nowym brzmieniu.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia czynności podjętych przy powstaniu Spółki w trybie art. 323 § 3 k.s.h.;
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dowiedz się więcej

kontakt@phibox.eu | +48 509-273-974